Zápis ze schůze Společenství konané dne 25.11.2014